Οι 'αγωγιάτες' είναι επάγγελμα που συναντάμε προπολεμικά.
Πραγματοποιούσαν έπι πληρωμή μεταφορές εμπορευμάτων, κρασιών, ταξιδιωτών, ιδιωτών.
Κυρίως μετέφεραν δημητριακά,(σιτάρι,καλαμπόκι)ή όσπρια ή πατάτες ή κρέας για τον ανεφοδιασμό κατοίκων. Λόγω των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των οικισμών η μετακίνηση των ανθρώπων και η διακίνηση των προϊόντων γίνονταν με τα ζώα.
Σήμερα δεν υπάρχουν αγωγιάτες γιατί η μετακίνηση γίνεται με αεροπλάνο, αυτοκίνητο κ.λ.π ..png