Ο πλανόδιος εφημεριδοπώλης ήταν ο επαγγελματίας που ασκούσε το επάγγελμα του χωρίς να έχει συγκεκριμένο μαγαζί.Παραλάμβανε τις εφημερίδες από τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου και προωθούσε την καθημερινή κυκλοφορία του ελληνικού τύπου περπατώντας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του.Τις πουλούσε στους περαστικούς ή τις άφηνε στην πόρτα των σπιτιών των μόνιμων πελατών του..png