Τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχαν τα Μ.Μ.Ε., η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το μεγάφωνο οι αρχές του χωριού είχαν πρόβλημα στην επικοινωνία με τους κατοίκους για να τους πουν για κάποια πράγματα ή αποφάσεις που τους αφορούσαν. Έτσι όταν κάποιος ήθελε να ανακοινώσει κάτι στους κατοίκους είχαν τον Ντελάλη. Γύριζε σε όλο το χωριό και φώναζε αυτό που έπρεπε να μαθευτεί. Κυρίως στεκόταν σε ψηλά σημεία για να ακούγεται όσο πιο καλά γινόταν. Σήμερα υπάρχουν τα Μ.Μ.Ε., τα ραδιόφωνα κ.α. αντί για τον Ντελάλη . 1.png