Μυλωνάδες λέγονταν στα παλιά χρόνια αυτοί που εκμεταλλεύονταν τους μύλους και άλεθαν τα σιτηρά,για να
παράγουν αλεύρι,με το οποίο παρασκευάζεται το ψωμί για την οικογένεια .Οι αλευρόμυλοι διακρίνονταν σε υδρόμυλους, δηλαδή τους κινούσε η δήναμη του νερού οπότε τους έκτιζαν δίπλα σε ποτάμια και ρεματιές και σε ανεμόμυλους. Σήμερα λειτουργούν ελάχιστοι μύλοι.


.png


νονταν.png